hírek

202.12.01.

A MOHOSZ oldalán tájékoztatnak, hogy este 7 óra és reggel 5 óra közötti időszakban nem engedélyezett az éjszakai horgászat. Azonban a kivételt képező idősávban engedélyezett a halfogás.

Kiemelten fontos, hogy az éjszakai korlátozás idején a saját telken lévő stégen sem lehet horgászni, hiszen az ugyanúgy a kijárási korlátozás megszegésének minősül. Ezen felül a MOHOSZ figyelmezteti a horgászokat, hogy a halőröknek a megszokott feladataikon túl a jelenlegi helyzetben jelezni kell, ha valaki megszegi a házi karantént, illetve ha olyan horgászt látnak, aki egyértelműen beteg (jellemző tüneteket tartósan mutat), akkor számára megtilthatják a horgászatot.

2020.11.27.

Mohosz tájékoztató.

Tájékoztató a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán (III.)

Telepítés

Sajnos határozatlan ideig elmarad. A NÉBIH a telepítéseket is összejövetelnek tekinti, ezért megtiltotta ezeket. Húsvét előtti hétre terveztük.   Amint lehet, (mert a befizetésekből már most van 20-25q pontyra való), akkor rögtön telepítünk. Köszönjük a türelmeteket.

Más.  A május 23.-ra tervezett nagy horgászgyűlés jelen állás szerint elmarad, hacsak addig fel nem oldják a gyülekezési tilalmat. Türelem. Mindenki maradjon otthon, hogy minél előbb lecsengjen ez a vírus.

CSEPEL-SZIGETSZENTMIKLÓS ÖSSZEFOGÁS HORGÁSZEGYESÜLET

Felkerült a honlapra az új HORGÁSZREND és az új TÓREND!!!

Kérem, mindenki olvassa el, mert fontos. Változtak a tilalmi idők, fogási mennyiségek, méretkorlátozások lépett életbe, stb…

Lehet kiváltani az engedélyeket.

A három egyesületnél egyformák lettek az árak. A fogási naplót pontosan kell kitölteni!! és leadni a Fogas horgászboltban.  Az új engedélyeket is itt lehet kiváltani. Sok sikert kívánok minden kedves horgászunknak.

Itt az új év és itt van nemsokára az új befizetések.

2020 a változások éve lesz!!!

Egy horgászegyesület lesz.

 • Előzetesen annyit, hogy egységes árak lesznek mind a három egyesületnél. (Pontos árlista később.)
 • Befizetéskor mindenki fog kapni egy tájékoztatót az új horgászrendről és az új tórendről. (Aláírással kell igazolni az átvételt.)
 • A három egyesület 2020 május 23-ig továbbra is ellátja feladatát, beszedi a fogásnaplókat és kiadja az új, közös területi engedélyeket. Az Összefogás H.E. továbbra is a Fogas horgászboltban adja ki az új engedélyeket és szedi be a fogásnaplókat. ( A másik két egyesület fogási naplóit is le lehet adni itt.) A Barátság a székházában a Jószerencsét H.E. pedig a csepeli munkás otthonban adja ki az engedélyeket.
 • Május 23.-n lesz a három egyesület közös horgászgyűlése, ahol megválasztásra kerül az új vezetőség, annyi kikötéssel, hogy a jelenlegi három egyesület elnökét nem lehet újraválasztani. Vezetőségi tagok lehetnek, de elnök nem.
 • Új nevet választunk az új horgászegyesületnek, mely jogfolytonosságot fog élvezni a tavon.
 • 2021-től csak egy horgászegyesület fog működni a tavon. stb.

Minden kedves olvasómnak szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag Új évet kívánok!

cof
sdr

Decemberi második betelepítés is megtörtént.

Csodálatos, 3 nyaras pontyot telepítettünk a IV.-s parton, a Barátság horgászegyesület telephelyén. Köszönet nekik. Képek a Telepítés-2019-Decemberi második telepítés fül alatt megtekinthetőek. (Vagy kattints a színes részre.)

Emlékeztető! 2019-ben betelepítettünk 59q halat a tóba. Köszönet a közel 200 tagunknak.

Telepítés megtörtént!!!!

Gyönyörű, 0,2-1,5kg-os dévérkeszeget telepítettünk, összesen 6q-t. Képek megtekinthetőek a telepítés-2019-december fül alatt. Folytatás kedden. Jönnek a pontyok!!!

Őszi első telepítésünk.

Holnap, 2019.december 05. 9-12 óra között érkezik 5-6q dévér keszeg 0,5-1kg. súlyhatár között. Telepítés helyszíne IV-s part Barátság He. székhelyén.

Jövő héten kedden 20q 3 nyaras pontyot fogunk telepíteni ugyan ott. Mindenkit szeretettel várunk, akik bejelentették igényüket, hogy ott lennének, azokat telefonon értesítjük. Képek a honlapunkon megtekinthetőek lesznek.

Jövő héten telepítünk!!! Pontos időpont később.

A mai közgyűlésen (2019.11.30.) kérésként merült fel, hogy szeretnétek a három egyesület megállapodását elolvasni.

Tessék itt van.

Együttműködési megállapodás

amely létrejött a

Barátság Horgászegyesület (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, M0 utca 113., nyilvántartási száma: 01-02-0002822, adószáma: 19623465-1-13, képviseli Herman András elnök) – a továbbiakban: Barátság HE,

a

Csepel-Szigetszentmiklós Összefogás Horgász Egyesület (székhelye: 1214 Budapest, Lámpás utca 35., nyilvántartási száma: 01-02-0013310, adószáma: 18265754-1-13, képviseli: Szegedi Sándor elnök), a továbbiakban: Összefogás HE,

és a

Jó Szerencsét Horgász Egyesület (székhelye: 2040 Budaörs, Kassai utca 77., nyilvántartási száma: 13-02-0002150, adószáma: 18674420-1-13, képviseli Fogarassy András elnök), a továbbiakban: Jó Szerencsét HE

– a három egyesület a továbbiakban együtt: Egyesületek) –

között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

I. fejezet

Az együttműködés célja

 1. Az Egyesületek a működési területüket képező, a 2. pontban felsorolt tavakon történő egységes és összehangolt gazdálkodás érdekében a jelen megállapodás megkötésével kívánják megteremteni az alapjait a hosszútávú együttműködésüknek a megállapodás II. fejezetében felsorolt pontok szerint, ezzel biztosítva a tórendszer fejlődését, az egységes működését és irányítását, a közös célok meghatározását.

 2. A megállapodás által érintett, a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatalánál nyilvántartott, Szigetszentmiklós külterületén található tavak:

 • 0127/30

 • 0127/70

 • 0127/87

 • 0127/90

 • 0127/113

 • 0127/227

 1. A jelen megállapodás a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény előírásainak alapján rögzíti és meghatározza az együttműködés alapjait biztosító egységes tevékenységeket az azok betartásához, illetve betartatásához szükséges szabályok megfogalmazásával.

 2. Legfontosabb motivációs szempont, hogy jelen pillanatban három horgászegyesület működik a tavon. Természetesen az egyesületek, mint önálló jogi személyek a hatályos törvények alapján végzik a tevékenységüket, de annak lehetőségeit kihasználva, bizonyos eltérések mutatkoznak. Az utóbbi időszakban azonban szükségessé vált az egyesületek működési és egyéb feltételek területén, az egységes és közös eljárási és működési szabályok összehangolása, a teljes együttműködés feltételeinek kidolgozása, a tó működésével, fenntartásával kapcsolatos anyagi-és egyéb terhek megosztása. Csak így biztosított a tó minőségének megőrzése, tovább fejlesztése, egységes irányítása és ellenőrzése, a keletkezők problémák elhárítása, megelőzése.

 3. Amennyiben az együttműködés elérte a célját, az elnökök egységes nyilatkozata alapján lehetővé válik a három egyesület egy horgászegyesületté alakulása. Ennek kivitelezését és jogszabályi feltételeit a hatályos törvényi előírások és alapszabályaik előírásai mellett hajtják végre.

 4. Az együttműködés időhorizontja vonatkozásában elmondható, hogy a felek jelen írásos megállapodásban rögzítik, hogy mely időponttól kezdődően tervezik az együttműködést és mely ok (okok), események esetében szűnik meg a közös fellépés (együttműködés). Az Egyesületek elnökei közös döntése alapján az együttműködés 2020. 02. 01.-től lép hatályba. A szerződés hatályba lépésének időpontjától függetlenül az Egyesületek kötelezettséget vállaltak, hogy a hatályba lépésig jelen szerzősében megfogalmazottak szerint végzik a tevékenységüket, teljes együttműködés mellett.

 5. Az Egyesületek vezetői megállapodnak abban, hogy az együttműködés végrehajtása céljából az egyes pontok kidolgozása érdekében külön bizottságot (vagy bizottságokat) jelölnek ki tagjaik sorából. A bizottságok dolgozzák ki az együttműködés szempontjából meghatározó egyes pontok részlet szabályait, melyet az Egyesületek vezetői aláírásaikkal és bélyegző lenyomatukkal hitelesítenek. (Amennyiben indokolt jogi segítség, vagy szakértő bevonása javasolt!)

 6. Különös figyelemmel arra, hogy jelen pillanatban az egyesületek önrendelkezési joga kizárólag a saját egyesületeire vonatkoznak, így ennek korlátozása szükséges. Az együttműködési megállapodás megkötésével egy időben ezen önrendelkezési joga korlátozódik az együttműködési szerződésben foglaltak alapján. Az egyesületek egyedi döntései nem lehetnek ellentétesek jelen szabályozásban meghatározottakkal. Az egyesületek önálló költségvetéssel rendelkeznek, azonban tóval kapcsolatos költségek terheit közösen viselik.

 7. Az Egyesületek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő civil szervezet.
  Független, demokratikusan szervezett önkormányzati elven alapuló szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti szövetség, amely tevékenységét a jogszabályok, valamint ezen alapszabály előírásai szerint önálló jogi személyként végzi. Az Egyesületek közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, pártoktól független civil szervezetként működik, azoknak anyagi segítséget nem nyújt, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 8. Közgyűléseken való részvétel biztosítása: Az Egyesületek vezetői gondoskodnak a szerződésben szereplő társ horgászegyesületek részvételének biztosításában a közgyűléseiken. A közgyűlésen a meghívott horgászegyesületek vezetői, vagy az általuk delegált tag vehet részt. A meghívott személyek szavazati joggal nem rendelkeznek, de javaslatokat, észrevételeket tehetnek.

 9. Közösségi oldal megindítása az aktuális információkról, hirdető táblák kihelyezése. Az együttműködés indokolttá teszi új közösségi felület létrehozását a Facebook oldalon, az aktuális információk megosztása érdekében. Figyelemmel arra, hogy több személy nem tagja a Facebook-nak, ezért hirdető táblákat kell kihelyezni a tó környékén, ezzel is biztosítva a tulajdonos közösség információval történő ellátását.

 10. Az Egyesületek egyetértenek azzal, hogy mindegyikük részére szükséges a MOHOSZ tagság, ezért annak létesítését vállalják.

II. fejezet

Az együttműködésben érintett területek

 1. Egységes halgazdálkodás:

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről, valamint annak végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet szabályai határozzák meg a halgazdálkodásból adódó alapszabályokat.

  1. Tervszerű halgazdálkodás: a rekreációs horgászat elsődleges célja – a fentebb említett jogszabályok előírásainak figyelembevétele mellett – az, hogy a tagok részére biztosítsuk a sikeres halfogás feltételeit, valamint hozzátartozóik és vendégeik, a tó lakosai, valamint a napijegyes horgászok számára a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges környezetet. Ezen cél érdekében parkosított és pihenésre alkalmas környezetet kívánunk teremteni, a nem horgász közösséggel is együttműködve. Tervszerű és kontrollált halasítást kívánunk folytatni úgy, hogy egyidejűleg a víz minősége ne romoljon, állapotát megóvjuk, sőt azon javíthassunk.

  2. Telepítések megszervezése és közös végrehajtása: az egyesületek vezetői megállapodtak, hogy egységes tagdíjat és egységes napijegyes árakat vezetnek be, melyből közösen, egymással együttműködve finanszírozzák a tervszerű telepítések végrehajtását. Az Egyesületek a bevételekből külön erre a célra elkülönített összegből végzik a telepítéseket az előzetesen meghatározott telepítési terv alapján. Kötelezettséget vállaltak, hogy pénzügyi forgalmukról meghatározott módon tájékoztatják egymást, illetőleg a telepítések végrehajtásakor (melyet önállóan hajtanak végre), előzetes egyeztetés alapján meghívják az egyesületek képviselőit, melynek során köteles együttműködni a társ egyesületekkel. Telepítések alkalmával kizárólag olyan halfaj telepíthető, mely egészségügyi és jogszabályi feltételeknek egyaránt megfelel, illetőleg a tervszerű halgazdálkodás részét képezi. Amennyiben a tervszerű halgazdálkodástól bizonyos ok, vagy okok miatt el kell térni (pl. tömeges halpusztulás, vagy egyéb nem várt esemény) az csak az Egyesületek vezetőinek együttes döntése alapján lehetséges. A fentiekben leírt feladat egységes végrehajtása érdekében külön telepítési és halgazdálkodási tervet készítenek, melyet az egyesületek vezetői hagynak jóvá a vezetőségük egyetértésében.

  3. Az ellenőrzés feltételei: Az Egyesületeknek biztosítania kell az egységes halgazdálkodás érdekében a telepítéseken való részvételt a többi egyesület megbízottjai részére, a telepítés során keletkezett iratokba betekintést engedni. Kötelesek a telepítések végrehajtására elkülönített összegről negyed évente tájékoztatni írásban az együttműködésben résztvevő egyesületek vezetőit, különös figyelemmel az évközi befizetésekre. Az adatok hitelességért egy személyben az egyesületek vezetői felelnek.

 1. Egységes vízgazdálkodás és környezetvédelem érdekében meghatározott feladatok:

Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, valamint a 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról számos rendelkezést fogalmaz meg, melyet az egyesületeknek figyelembe kell venni. A törvények érvényesülését csak közös elhatározásból, közös erővel és egységes elvek és egységes végrehajtás mentén lehet végrehajtani.

  1. Tógazdák feladatai és hatáskörük: egységessé és egyértelművé kell tenni a tógazda (tógazdák) feladatait és hatáskörüket. Biztosítani kell, hogy csak olyan személy végezhesse tógazdaként a feladatát, aki megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik. Az Egyesületek vezetői kötelesek együttműködni a tógazda (vagy tógazdák) megválasztásában, hatáskörük és a tó kezelésével kapcsolatos feladatok meghatározásában.

  2. Szükséges a tó kezeléséből adódó közös feladatok egységes végrehajtásának szabályozása, a költségek közös viselése, így különösen:

   • az esetlegesen bekövetkező kárelhárítások egységes végrehajtása

   • rendszeres vízminőség vizsgálatok elvégzése, szükség esetén a beavatkozások elvégzése

   • amennyiben szükséges és indokolt külső szakember igénybevétele,

  3. A tó sajátosságaiból adódóan, a környezetvédelmi célok elérése érdekében be kell vonni a civil (nem horgászó lakosok és tulajdonosok körét) a tó közös teherviselésének megosztásába. Ennek egyik formája az un: víz-és partvédelmi hozzájárulás lehetősége, annak meghatározása. Ez kiemelten fontos feladat, mivel már nem csak horgászok közössége él a tó közvetlen környezetében, hanem számos olyan család, akik jelenleg csak élvezik a tó adta lehetőségeket, de annak fenntartási költségéhez nem járulnak hozzá! Így pl: iszap kezelése, a tó vízminőségének javítása, fenntartása, egyéb környezeti károk elhárítása stb. jelenleg ezek teljes egészében az egyesületeket terhelik. A célok és az optimális környezet elérése érdekében szükséges a nem horgászó tulajdonosi kör bevonása a tó fenntartása érdekében.

Amennyiben szükséges erre célra külön elkülönített számla megnyitását kell lehetővé tenni. A befolyt összeg kizárólag a tó kezelésével kapcsolatban használható fel! (Pl: partrendezés, iszapkezelés, vízminőség javítása stb). Az erre a célra befolyt összeget – külön számlán – a tó Egyesületeinek elnökei együttesen kezelik, közösen előre meghatározott feladatok elvégzésére!

Több olyan tulajdon van, mely a magas vízállás miatt víz alá került, mellyel számos környezeti problémát okoz. Ennek megszüntetése érdekében fel kell szólítani a tulajdonosokat a környezeti probléma felszámolása érdekében.

  1. Figyelemmel arra, hogy az Egyesületek eltérő víztér-kóddal rendelkeznek a tavunkon, így annak tisztázása és egységesítése szükséges.

 1. Közös Horgász-és Tórend kialakítása, szabályainak betartása és betartatása. Ide tartozik:

  1. A horgász időszak egységesítése, ide tartozik az éjszakai horgászat, valamint a napijegyes horgászat feltételeinek egységesítése.

  2. Tilalmi időszakra vonatkozó szabályok egységesítése a MOHOSZ szabályainak figyelembevételével, de szükség szerint a helyi sajátosságok figyelembevételével, a törvény adta lehetőségeken belül.

  3. Méretkorlátozások meghatározása és egységesítése a különböző halfajok esetén, mely eltérhet a törvényi előírásoktól, amennyiben arra lehetőség van.

  4. A technikai eszközök alkalmazása, valamint a halak védelme indokolttá teszi az egységes szabályozást, így pl: különböző halvédelmi eszközök haltartók, ponty matracok, elektromos kapásjelzők stb.

  5. Napijegyes horgászat egységesítése, egységes árak és feltételek mellett.

  6. A horgászat egyéb szabályainak kidolgozása és egységesítése. Ide tartozik pl: az értesítések kidolgozása pl. halpusztulás, környezeti szennyezés, egyéb esemény bekövetkezése, vagy megelőzés, kárelhárítás stb. mely intézkedésre ad okot.

  7. Viselkedési szabályok kidolgozása. A szabályokat egységesen, úgy a horgász, mint a nem horgászó közösségre ki kell dolgozni, az a megfelelő fórumokon ki kell hirdetni. Szabályai kötelező érvényűek a tó közösségére nézve. A szabályokat megszegőkkel szemben fegyelmi, szükség esetén büntető, vagy polgári jogi igény érvényesíthető, az eset súlyosságától függően.

  8. Etikai szabályok kiadása, mely a mellékletét képezi a tórendnek.

 1. Halőri tevékenység egységesítése.

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet szabályozza a hivatásos és társadalmi halőrök szabályait.

  1. A közös halőzrési program kidolgozása. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítani kell a halállomány biztonságos megőrzését, az illegális eszközök és módszerek visszaszorítását, megszüntetését. A végrehajtás érdekében szükséges:

 • A halőrzési feladatok tervezése és koordinálása,

 • a közös ellenőrzések megszervezése és végrehajtása,

 • a tapasztalatok, információk megosztása,

 • a közös értesítési rendszer kidolgozása,

 • amennyiben szükséges, az illetékes hatóság bevonása a szabályokat megszegőkkel szemben

 1. Közös fegyelmi eljárás szabályainak kidolgozása.

  1. Az egységes fegyelmi eljárás célja a horgászatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a horgászrendek, az alapszabályok, az egyesületek által hozott határozatok, a társadalmi együttélés szabályai megtartásának, valamint a szervezeti élet tisztaságának biztosítása, illetve a cselekménnyel arányban álló elmarasztalása (büntetése), az elkövető és más horgász visszatartása hasonló magatartás tanúsításártól (megelőzés vagy prevenció).

  2. A fegyelmi eljárás során kiszabható fegyelmi büntetések, szankciók kiszabásának egységesítése

  3. a közös értesítési rendszer kidolgozása a szabályokat megszegők felelősségre vonása és annak ellenőrizhetősége vonatkozásában

  4. Amennyiben az Egyesületek úgy döntenek, hogy a fegyelmi eljárás során egy közös fegyelmi bizottságot alakítanak, azt közös elhatározásuk alapján készítik elő. Ebben az esetben a fegyelmi eljárási szabályait, alkalmazását, a tagok delegálását az Egyesületek vezetősége dönti el.

 1. Vízkezelési jog közös megszerzése

Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, valamint a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szabályozza a vízkezelési jog megszerzését. Ennek értelmében az egyesületek közös együttműködése során elsődleges célul tűzte ki a tavunkra szóló vízkezelési jog megszerzését, valamint annak egységes végrehajtását. A részlet szabályok kidolgozása és a feladatok megszervezése, elosztása közös cél. Figyelemmel arra, hogy költség vonzata van az eljárásnak, az egyesületek közösen finanszírozzák annak összes költségét.

 1. Éves területi engedélyek, napijegyek és egyéb járulékos költségek egységesítése, egységes teherviselés:

  1. Az éves területi engedélyek költsége egységes lesz A Barátság-és az Összefogás Horgász Egyesületek azonos szintre emelik az éves engedélyek árait a Jó Szerencsét Horgász Egyesület áraihoz igazítva.

  2. A halasításra szánt költségek egységesek.

  3. A napijegyes horgászok esetében a napijegyek ára egységes mindhárom egyesületnél.

  4. Amennyiben olyan kiadással kell számolni, vagy kárelhárítást, egyéb feladatokból adódód költséget kell megfinanszírozni, azt a költségek közös megosztásával intézik. (pl: tókezelés, vagy halpusztulásból eredő károk finanszírozása, stb).

 1. Az együttműködést megszegő egyesületek szankcionálása:

Amennyiben bármely egyesület a külön együttműködési szabályban meghatározottakat megszegi akár szándékosan, vagy gondatlanul, vele szemben a további egyesületek az általános szabályok szerint polgári, vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezhetnek, melynek során kártérítési igénnyel is felléphetnek.

 1. Az Egyesületek megállapodtak abban, hogy a fentebb meghatározott pontok részletes kidolgozására bizottságot (vagy bizottságokat) hoznak létre. A Bizottságok összetételét az egyesületek vezetői határozzák meg. Minden bizottságban köteles részt venni minden egyesület érintett delegáltja. A bizottságok munkáját határidőkhöz kötik, illetve számonkérik tevékenységeiket. A bizottságok által határidőre leadott anyagokat (javaslatokat) az egyesületek vezetőségei külön rövid határidővel megtárgyalják, elfogadásra, vagy esetleges módosítására javaslatot tehetnek. A véglegesen elfogadott dokumentumot az egyesületek elnökei aláírásaikkal és pecsét lenyomataikkal hitelesítik. Szükség esetén a vitás kérdésekben szakértőt vagy ügyvédet bevonhatnak.

 2. Az Egyesületek a jelen megállapodás ellenjegyzésével megbízzák a Czárán Ügyvédi Irodát (székhelye: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 18. fsz. 1.)

 3. Az Egyesületek képviselői a jelen megállapodást, mint az általuk képviselt egyesületek akaratának és érdekeinek megfelelőt, közös elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá.

Budapest 2019. ……………..hó …….nap.

______________________ _______________________ ______________________

Barátság Horgászegyesület Csepel-Szigetszentmiklós Összefogás Jó Szerencsét Horgászegyesület

Herman András elnök Horgász Egyesület Fogarassy András elnök

Szegedi Sándor elnök

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. ……………………

Közgyűlés

Összefogás Horgász Egyesület

Értesítjük kedves horgászainkat, hogy a horgászegyesület működtetéséhez szükséges változások következtek be, ezért a tagságnak módosító indítványokat kell elfogadni a horgász egyesület működéséhez. A közgyűlést 2019.november 30-n 9.órától tartjuk a Radnóti Miklós Művelődési házban. Cím: XXI. ker. Budapest, Vénusz u. 2.(Csillagtelep)

Minden kedves tagunkat szeretettel várjuk.

Elkezdődött valami!!!

Ma a tavon működő három horgászegyesület vezetősége összeült egy közös megbeszélésre.

Csak így tovább.

Sikeres telepítés.

2019 június 18.-n sikeresen betelepítettünk a tavunkba 15q, 3-4 nyaras pontyot. A súlyuk eltérően, 1,3kg.-tol a 3kg voltak. Szépek, egészségesek. Pár szót szeretnék mondani a telepítésről. Azt kérte a halgazdaság, hogy reggel 8 órára legyünk ott, ezért Mi azt hirdettük meg, hogy dél-és egy között fogunk telepíteni. A jó szokásomhoz híven, már ott voltunk 7 órakor, ezért (nem volt ott a 7 órára hívott vásárló) minket szolgáltak ki először. Nyolc óra előtt már hazafelé tartottunk. Tíz órakor az I.-s parton már be is fejeztük a telepítést, 10q, majd a IV.-s parton 5q. Mondani sem kell, hogy ilyen melegben minél előbb vízbe kell tenni a halakat. Képek megtekinthetőek a telepítések címszó alatt. A beígért segítségek közöl csak két ember ért rá hamarabb, ezért csak négyen + a sofőr,  végeztük el a telepítést. Ezért, amikor a facebook-n gúnyosan nevet egy tisztelt hozzászóló, annak üzenem, hogy attól, hogy valaki nem látta a telepítést, attól még az megtörtént!!! Következőleg vegye fel velünk a kapcsolatot, és ez elejétől a végéig biztosítjuk a részvételét. Köszönöm, hogy sokan azért segítik a munkákat.

Telepítés.

2019 július 18.-n dél 1 és két óra között 15q pontyot telepítünk. Pontos időpont később.

Telepítés

Megkezdjük éves telepítésünket 2019 április 17.-n 15-16q pontyot fogunk telepíteni. Bővebben, később.

Sajnos a meghívókon rosszul jelent meg az időpont. Helyesen: 2019.április 13. 9 óra 30.  Mindenkinek adjátok tovább.

Horgászgyűlés!!!

2019.április 13.-n szombaton tartjuk a Radnóti Miklós Művelődési házban, délelőtt 9óra 30perckor. Minden kedves tagunkat szeretettel várunk. Bővebben, később.

2019-ben sem változtatunk az árakon, így marad a 2018-s.

A tó felülnézeti képét meg lehet nézni  az alábbi linken.

A tó elhelyezkedése.

Minden kedves idelátogatót szeretettel köszönti az Összefogás Horgász Egyesület.

Felhívom a horgászok figyelmét, hogy 2019-től kötelező a horgászkártya kiváltása. Tagságunknak segítséget adunk a kártya kiváltásához. A Fogas horgászboltban lehet leadni a kártya igénylést. Az új kártya kb. 1-2 hónap alatt készül el.

Október 26.-n 30q vegyes fehér halat telepítettünk.

Képek megtekinthetőek a telepítések 2018 október alatt.

Új oldalt indítottam,

Tó-Rekord címen. Várom a fényképeket 2017 és 2018 évekre. Írd le mikor ,hol, mivel, mekkora halat fogtál. A tóban fellelhető bármilyen halat elküldheted az email címünkre, vagy telefonra, az Én telefonszámomra. (06-30-251-1710) A legnagyobb halakat kategóriánként honoráljuk az év végén.

Április 27.-n 16q pontyot telepítettünk a IV-s partszakaszon. Bővebben a telepítések 2018-ban találsz.

Április 27-n (péntek) 15q ponty telepítését fogjuk végrehajtani.

Várhatóan, 11 óra körül fogunk megérkezni. Akit érdekel a telepítés, azt szeretettel várjuk.

Közgyűlés

Március 03.-n 09 órakor tartjuk éves közgyűlésünket. Minden kedves tagunkat szeretettel várunk. Helyszín: XXI. ker.

A program – Köszöntő

– 2017-s év i beszámoló

– 2018-s terv

– Egyéb

Megérkeztek az állami jegyek!

Lehet az engedélyeket kiváltani a Fogas horgászboltban.

Jó fogást! Görbüljön a bot.

Fogási napló leadás.

Időpont: 2018.február.28.

Helyszínek:

Fogas Horgászbolt   1214 Budapest ( Csepel )XXI.ker.                                                                      Rákóczi Ferenc utca 301.( postaláda, ha nincs nyitva)

Szegedi Sándor         Kavicsos-tó III/35.   postaláda

Gubacsi Géza            Kavicsos-tó   I/50  postaláda

Az új engedélyek kiváltásáról később adunk tájékoztatást.

Még nem kaptuk meg az állami jegyeket.